Media o pograniczu

Media o pograniczu

W tym dziale prezentujemy publikacje telewizyjne, prasowe oraz internetowe dotyczące szeroko pojętego tematu „życie na polsko-niemieckim pograniczu”.

Prasa i telewizja interesują się tymi zagadnieniami, więc na brak materiałów nie narzekamy…

Znajdziecie tutaj linki i pliki pdf z informacjami o rynku nieruchomości, wydarzeniach kulturalnych, ale też o życiu i pracy ludzi zamieszkujących te tereny.